Afgørelse om modtagelse af metalaffald på Havnevej 31

1. november 2018

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til modtagelse af metalaffald med EAK-kode 20 01 40 på Havnevej 31, 3300 Frederiksværk


Halsnæs Kommune har afgjort, at Kvistgaard Jern og Metal A/S beliggende Havnevej 31, 3300 Frederiksværk kan modtage metalaffald med EAK-kode 20 01 40, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse.
Der er mulighed for at klage over afgørelsen. Sidste frist er den 28. november 2018. Se klagevejledning i afgørelsen.

Link til afgørelsen.