Kommuneplantillæg 32 og Forslag til Lokalplan 04.79 for et boligområde ved Åsebro

28. november 2018

Forslag til Lokalplan 04.79 for et boligområde ved Åsebro med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 32 for et boligområde ved Åsebro.

Halsnæs Kommune sender forslag til Lokalplan 04.79 for et boligområde ved Åsebro og kommuneplantillæg nr. 32 for et boligområde ved Åsebro i høring i perioden fra den 28. november 2018 til den 23. januar 2019.

Høring om forslag til Lokalplan 04.79

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 32

Forslag til Lokalplan 04.79