Forslag til Lokalplan 05.14 for skæve boliger

7. november 2018

Forslag til lokalplan 05.14 for ”Skæve boliger” på Skovfogedlodden sendes i offentlig høring i perioden fra 6. november 2018 til 2. januar 2019.

Brev til høring af Lokalplan 05.14

Miljøscreening af Lokalplan 05.14

Forslag til Lokalplan 05.14