Forslag til Regulativ for Bokildegrøften

9. november 2018

Offentliggørelse af Forslag til Regulativ for Bokildegrøften

Udvalget for Miljø og Plan har godkendt Forslag til Regulativ for  Bokildegrøften. Forslaget er nu i høring. Den videre proces fremgår af dagsordenpunktet. Indsigelser og ændringsforslag skal være skriftlige og modtaget af Halsnæs Kommune senest den 7. januar 2019.


Høringsmateriale:
Høringsbrev
Dagsordenpunkt 
Regulativforslag
Redegørelse til regulativforslag