Tilladelse til delvist nedgravet container til mødding på Torupvejen 19

14. november 2018

Halsnæs Kommune har den 7. november 2018 meddelt tilladelse til etablering af en delvist nedgravet container til opbevaring mødding på Torupvejen 19, 3390 Hundested

Tilladelsen er givet efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven. Der er samtidig meddelt dispensation fra beskyttelseszonen på 300 m til indvindingsboringer ejet af Halsnæs Vandforsyning.

Der er mulighed for at klage over afgørelsen. Sidste frist for at sende en klage er den 5. december 2018. Se klagevejledning i afgørelsen.

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19

Byggeblad for møddingspladser