Midlertidig udledningstilladelse på Havnevej

10. december 2018

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand til Roskilde Fjord ved Havnevej i Frederiksværk.

I forbindelse med arbejdet med omlægning af en overløbsledning ved Havnevej, har DeNova ansøgt om tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand.

Klagefristen udløber d. 7. januar 2019 og sker til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se klagevejledning i det tilknyttede dokument.

Se tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand her.