Miljøgodkendelse af pyrolyseanlæg hos Reaktor Aps, Havnevej 25B

6. december 2018

Halsnæs Kommune har den 6. december 2018 meddelt miljøgodkendelse af pyrolyseanlæg til dæk hos Reaktor ApS, Havnevej 25B, 3300 Frederiksværk. Der er samtidig meddelt afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Der er mulighed for at klage over afgørelserne. Sidste frist for at sende en klage er den 3. januar 2019. Se klagevejledning i afgørelserne.

Link til Miljøgodkendelsen,

Afgørelse om ikke VVM-pligt,

VVM-screening.