Landzonetilladelse til bolig på Grimstrupvej 81

5. februar 2019

Halsnæs Kommune her i dag givet landzonetilladelse til indretning af en ekstra bolig på Grimstrupvej 81.

Boligen indrettes i stuehuset ved, at det opdeles i to boliger.

Tilladelsen kan påklages – se nærmere i tilladelsen under klage i tilladelsen.

Landzonetilladelse på Grimstrupvej 81