Landzonetilladelse ved Knud Rasmussens Varde

28. februar 2019

Halsnæs Kommune har givet tilladelse til en terrænregulering omkring Knud Rasmussens Varde. Der er klagevejledning i tilladelsen.

Landzonetilladelse til terrænregulering ved Knud Rasmussens Varde