Tillæg 1 til Lokalplan 03.8

5. februar 2019

Halsnæs Kommune har den 31. januar vedtaget Tillæg nr. 1 til lokalplan 03.8 for Industriområde Nord endeligt.

Klagevejledning fremgår af følgebrev.

Følgebrev til Lokalplan 03.8

Tillæg 1 til Lokalplan 03.8 for Industriområde Nord