Medbenyttelse af grøft opstrøms Toftemosen

6. februar 2019
Halsnæs Kommune har fået en ansøgning om at medbenytte grøften mellem Erosvej og marken til afledning af vejvand fra Erosvej. Grøften ligger opstrøms Toftemosen, der er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. Høringssvar skal være modtaget af Halsnæs Kommune senest den 27. februar 2019. Læs mere herom i høringsbrevet

Høringsbrev