Indvindingstilladelser efter vandforsyningsloven

14. marts 2019

Halsnæs Kommune har givet 3 indvindingstilladelser efter vandforsyningslovens §20. Tilladelserne kan ses nedenfor.

Tilladelse til markvanding

Tilladelse til indvinding

Tilladelse til Ølsted Str. vandværk øget indvinding