Landzonetilladelse til ridebane på Hillerødvej 150

26. marts 2019

Halsnæs Kommune har givet landzonetilladelse til at etablere en ridebane på Hillerødvej 150. Der er givet afslag på lysanlæg ved banen.

Se tilladelsen med klagevejledning.