Offentliggørelse af Forslag til reguleringsprojekt for Brødemosegrøften

14. marts 2019

Halsnæs Kommune har udarbejdet et reguleringsforslag til vandløbet med henblik på et egentligt vandløbsregulativ for Brødemosegrøften. Forslaget omfatter forslag til bestemmelser for dimensioner, grødeskæring og oprensning. Indsigelser og ændringsforslag skal være skriftlige og modtaget af Halsnæs Kommune senest den 30. april 2019.

 

Høringsmateriale:

Høringsbrev

Forslag til reguleringsprojekt inkl. redegørelse

Oversigtskort

Længdeprofil

Tværprofiler

Længdeprofil med beregnet vandspejl (sommer)

Længdeprofil med beregnet vandspejl (vinter)

Notat – dobbeltrør

Notat – Vurdering af naturpåvirkning januar 2018

Notat – vurdering af naturpåvirkning december 2018