Regulativ for Bokildegrøften

8. april 2019

Nyt specifikt regulativ for Bokildegrøften.

Halsnæs Kommune har vedtaget et nyt specifikt regulativ for Bokildegrøften. Der er 4 ugers klagefrist fra offentliggørelse. Klagefristen udløber 6. maj 2019. Klagevejledning fremgår af offentliggørelsesbrevet.

Specifikt regulativ for Bokildegrøften

Offentliggørelse af Specifikt regulativ for Bokildegrøften