Miljøgodkendelse Agro Trade ApS

24. juni 2019

Agro Trade ApS: Oplagring, omlastning og udskibning af bioaske og røggasaffald

Klagefrist til den 19. juli 2019

Miljøgodkendelse

Halsnæs Kommune har meddelt Agro Trade ApS miljøgodkendelse – Oplagring og udskibning af bioaske og røggasaffald. Virksomheden er beliggende på Færgevejen 2A, 3390 Hundested.

Halsnæs Kommune har truffet afgørelse om, at aktiviteten ikke skal undergå en miljøvurdering (VVM).   

Miljøgodkendelse

VVM-afgørelse 

VVM-screening 

Kortbilag 

Oversigtskort 

Offentliggørelse

Kommunens afgørelse offentliggøres udelukkende på Digital Miljøadministration: dma.mst.dk og kommunens hjemmeside:  www.halsnaes.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følges af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledninger kan ses i miljøgodkendelsen og i VVM-afgørelsen.