Miljøtilladelse til hestehold og rideskole på Slettebjerggaard, Torupvejen 19A, 3390 Hundested

9. juli 2019

Miljøtilladelse til hestehold og rideskole på Slettebjerggaard, Torupvejen 19A, 3390 Hundested

Halsnæs Kommune har givet Slettebjerggaard v/Mette og Kaspar Krogh beliggende Torupvejen 19A, 3390 Hundested miljøtilladelse til udvidelse af hesteholdet, opførelse af ny staldbygning og ny ridehal.

Tilladelsen er givet efter § 16b i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Evt. klage over tilladelsen skal være indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 05-08-2019.

- læs miljøtilladelse til Slettebjerggård v/Mette og Kaspar Krogh  

Klagevejledning

Klagevejledninger kan ses i miljøtilladelsen.