Landzonetilladelse til regnvandsbassin ved Kregme rundkørsel

20. september 2019

Halsnæs Kommune har givet landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin, i forbindelse med ombygning af rundkørslen i Kregme mellem Frederikssundsvej, Hillerødvej og Kappelhøjvej, på matr. nr. 7cx Kregme By, Kregme. Klagevejledning er vedlagt brevet.

Landzonetilladelse til regnvandsbassin

Bilag 1 - Ansøgning om landzonetilladelse

Bilag 2 - Kregme rundkørsel regnvandsbassin

Bilag 3 - Natura 2000