Midlertidig udledningstilladelse ved Kregme krydset

26. september 2019

Midlertidig udledningstilladelse for overfladevand og grundvand i anlægsfasen af Kregme Krydset

I forbindelse med at rundkørslen i Kregme på Hillerødvej, skal ombygges til et signalreguleret kryds, har Vejdirektoratet ansøgt om midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand og drænvand fra midlertidig grundvandssænkning i anlægsfasen.

Halsnæs Kommune meddeler hermed midlertidig udledningstilladelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 28, stk. 2.

Klagevejledning er beskrevet i tilladelsen her.