Ansoegning om kystbeskyttelse Marsvej 14, Kregme

7. november 2019

Høring – Ansøgning om kystbeskyttelse på Marsvej 14, Kregme

 

I henhold til kystbeskyttelseslovens § 5, skal ansøgninger offentliggøres på hjemmesiden. Ansøgningen er sendt i nabohøring. Såfremt man ønsker at afgive et høringssvar vedr. kystbeskyttelse på Marsvej 14, skal det være modtaget af Halsnæs Kommune senest den 5. december 2019. Høringssvar sendes på e-mail mail@halsnaes.dk eller per post til Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk. Mærk brevet ”Kystbeskyttelse, Natur og Miljø”.

 

Ansøgningsskema

Bilag 1 Kort og billeder

Bilag 2 tegninger

Bilag 3 Natura2000

VVM-screeningsskema