Høring – Ansøgning om kystbeskyttelse på stranden foran Lynæs Camping, Lynæs

18. november 2019

I henhold til kystbeskyttelseslovens § 5, skal ansøgninger offentliggøres på hjemmesiden. Ansøgningen er sendt i nabohøring. Såfremt man ønsker at afgive et høringssvar vedr. kystbeskyttelse på stranden foran Lynæs Camping, Lynæs, skal det være modtaget af Halsnæs Kommune senest den 16. december 2019.

Høringssvar sendes på e-mail mail@halsnaes.dk eller per post til Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk. Mærk brevet ”Kystbeskyttelse, Natur og Miljø”.

Ansøgningsskema
Bilag 2 Oversigtskort og skitsetegning
Bilag 3 Naturbeskyttelse og fredninger
Bilag 4 Natura2000
Bilag 5 VVM-screeningsskema
Bilag 6 Matrikelkort
Bilag 7 Bruttoprojekt på søterritoriet