Tillæg af Miljøgodkendelse af Prolyseanlæg

6. november 2019

Halsnæs Kommune har den 4. november 2019 meddelt tillæg til Miljøgodkendelse af Pyrolyseanlæg til Dæk hos Reaktor ApS, Havnevej 25B, 3300 Frederiksværk.

Det er et tillæg til Miljøgodkendelsen fra 6. december 2018 og omhandler en anden placering af pyrolyseanlægget på ejendommen Havnevej 25B i forhold til miljøgodkendelsen, der fortsat er gældende og i øvrigt påklaget af Danmarks Naturfredningsforening til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 2. december 2019. Klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen.