Vil du klage over kommunens beslutning i din sag?

Du har som borger mulighed for at klage over kommunens afgørelser, hvis du ikke har fået fuldt ud medhold i en sag.

Kommunen skal i klagevejledningen gøre klart:

• Hvem du skal klage til
• Hvordan du klager
• Om der er tidsfrist for klagen

Hvis du får afslag på en afgørelse, vil der stå hvor du skal klage.

Statsforvaltningen i Region Hovedstaden fører tilsyn med Halsnæs Kommune.
Du kan dog kun klage til statsforvaltningen, hvis der ikke er nævnt en anden klagemulighed.

Folketingets ombudsmand fører kontrol med den offentlige forvaltning. 
Folketingets ombudsmand holder øje med, at vi som kommune overholder loven, og at vi har god forvaltningsskik. Dette betyder, at der skal være god opførsel i forvaltningen. Ombudsmanden kan selv tage sager op og nærmere undersøge klager. 

Sidst opdateret 11. marts 2015
Få svar her