Aktindsigt

Ønsker du aktindsigt i de dokumenter Halsnæs Kommune har om dig?

Som borger har du ret til aktindsigt i de dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen i den offentlige forvaltning, jf. Offentlighedsloven.

Anmodning om aktindsigt

Du kan henvende dig via brev, fax, mail, telefonisk eller personligt til det område, der har den pågældende sag.

Dækker din anmodning flere områder, bedes du henvende dig skriftlig eller telefonisk til Ledelsesbetjening og Kommunikation på 47 78 40 36, mail@halsnaes.dk.

Retten til aktindsigt omfatter alle dokumenter dog med visse undtagelser, jf. Offentlighedslovens kapitel 3:

  • der gives ikke aktindsigt i interne arbejdsdokumenter
  • der gives kun aktindsigt i eksisterende materiale - kommunen er således ikke forpligtet til at udarbejde materiale, analyser, statistikker mv.

Er du part i en sag, det vil sige direkte berørt af kommunens afgørelse, har du krav på aktindsigt efter reglerne i Forvaltningsloven.

Halsnæs Kommunen gemmer kun dokumenter i henholdsvis 5 eller 10 år efter sagsafslutning, jf. Arkivloven lov nr. 1050 af 17. december 2002 samt Lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21/08/2007.

Svarfrist
Svarfristen er 7 arbejdsdage. Har kommunen ikke givet eller afslået din anmodning om aktindsigt inden de 7 arbejdsdage, modtager du et brev med årsagen til, at din anmodning endnu ikke er besvaret, samt hvornår du kan forvente svar.

Kopi eller gennemsyn
Du modtager en kopi af sagens dokumenter i din e-Boks. Papirkopier er som regel gratis, men Justitsministeriet har fastsat regler for betaling af papirkopier, der udleveres efter reglerne i Offentlighedsloven.

Hvis der er tale om et betydeligt antal dokumenter, eller hvis dokumenternes form er vanskelige at kopiere, kan kommunen dog bestemme, at aktindsigten skal gennemføres ved gennemsyn af akterne på Rådhuset.

Klagevejledning

Sidst opdateret 12. oktober 2018

Selvbetjening

Kontakt

Hanne V. Bidstrup
Administrativ konsulent
Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 40 36
mail@halsnaes.dk

Svartid

Svar på anmodning om aktindsigt - 7 arbejdsdage.