Anmodning om Indsigt

Ønsker du indsigt i de personoplysninger Halsnæs Kommune har registreret om dig?

Som borger har du ret til indsigt i personlige oplysninger, der indgår i sagsbehandlingen, jf. Databeskyttelsesforordningen, artikel 15.

Anmodning om indsigt
Du kan henvende dig på mail@halsnaes.dk, pr. brev, telefonisk på 47 78 40 36 eller ved personlig henvendelse til Ledelsesbetjening og Kommunikation.

Svarfrist
Svarfristen er 1 måned. Har kommunen ikke givet dig svar eller afslået din anmodning om indsigt inden 1 måned, modtager du et brev med årsagen til, at din anmodning endnu ikke er besvaret samt hvornår du kan forvente svar.

Kopi eller mundtligt
Udskrifter om personlige oplysninger sendes til din e-Boks.

Klagemulighed
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Sidst opdateret 12. oktober 2018

Selvbetjening

Kontakt

Hanne V. Bidstrup
Administrativ konsulent
Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 40 36
mail@halsnaes.dk

Svartid

Svar på anmodning om Indsigt - 1 måned.