Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge

Halsnæs Kommunes handleplan ”Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge” , henvender sig til alle ansatte, som er i direkte konktakt med børn og unge under 18 år.

Den retter sig mod ledere og ansatte i dagtilbud, skoler, SFO, klubber, pleje- og aflastningsfamilier, døgninstitutioner, sundhedspersonale, rådgivere og andre faggrupper inden for børne- og ungeområderne.

Ønsket er at sikre, at alle kender deres rolle og ansvar i forebyggelsen og håndteringen af mistanke om psykisk, fysisk og seksuelle overgreb mod børn og unge i alderen 0-18 år. Handleplanen giver indsigt i viden om overgreb, de grundlæggende redskaber og handlemuligheder og handlepligt. Planen skal for det første tilstræbe en hurtig, ensartet og professionel håndtering af mistanker om overgreb mod børn. For det andet skal planen skabe grundlag for, at der i institutioner og skoler arbejdes med forebyggelse af overgreb mod børn.

Kommunalbestyrelsen skal ifølge Barnets Lov udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov dog med maksimalt fire års intervaller. 

Er du bekymret for et barn, kan du her læse, hvordan du skal forholde dig.

Læs mere