Birkehuset

Birkehuset henvender sig til børn og unge mellem 4-14 år, som bor i eget hjem, men har behov for et supplerende omsorgsmiljø.

Børnene/de unge kommer fra familier, som af forskellige årsager, har behov for støtte, til at sikre deres barns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Barnet visiteres fra Familieafdelingen, og er derfor ikke et tilbud, man selvstændigt kan tilmelde sig.

Formålet med tilbuddet er, at barnet/den unge, kan blive i eget hjem, samtidig med, at deres generelle trivsel højnes. Vi supplerer med omsorg, hygiejne, trygge relationer, sociale fællesskaber og mulighed for, at barnet/den unge bevarer kontakten til sit nærområde.