Familiebehandling

Her kan du læse mere om familiebehandlernes arbejde.

Familiebehandling er en forebyggende foranstaltning for familier med børn i alderen 0-18 år med særlige behov for behandling, støtte og rådgivning. Familierne bliver henvist via Familieafdelingen. 

Familiebehandlingen tager afsæt i den systemiske referenceramme med fokus på inddragelse af netværk. I familiebehandlingen gør vi brug af forskellige konkrete metoder og tilgange tilpasset familiens behov. Familiebehandlingen kan f.eks. indeholde samtaler med forældre og børn/unge samt aktiviteter enten i hjemmet eller i Familiehuset. Ligeledes kan netværksmøder og lignende indgå som en del af familiebehandlingen. 

Med udgangspunkt i de handleplaner, der er udarbejdet i Familieafdelingen sætter familiebehandleren en arbejdsproces i gang i samarbejde med familien, således at familien får mulighed for at udvikle mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer med det formål at skabe trivsel og udvikling for børnene/de unge i familien. 

Familiebehandlerteamet varetager derudover

  • Kortere rådgivningsforløb til familier inden for social- og handicapområdet (SEL § 11)
  • Observationer og/eller afdækning af samspilsmønstre i familier, som en del af Familieafdelingens børnefaglige undersøgelser
  • Familiebånd Halsnæs for børn i alderen 0-2 år
  • Ad hoc gruppeforløb
  • Livsmodsopgaver