Familiebehandling og vejledning

Familiebehandling er et tilbud for familier med børn i alderen 0-18 år med særlige behov for behandling, støtte og rådgivning

Formålet er at afhjælpe mistrivsel hos børn og unge, at støtte og vejlede forældre og omsorgspersoner i at varetage børn og unges udvikling, eller f.eks. at  træde til med praktisk hjælp i perioder med belastende omstændigheder.

Familierne bliver henvist via Børne- og ungeafdelingen

Familiebehandlingen tager afsæt i en systemisk og ressourcebaseret referenceramme med fokus på inddragelse af netværk. I familiebehandlingen gøres brug af forskellige konkrete metoder og tilgange tilpasset den enkelte families behov. Familiebehandlingen kan f.eks. indeholde samtaler med forældre og børn/unge samt aktiviteter enten i hjemmet eller i Familiehuset, aktiviteter i naturen, leg, kropsorienterede aktiviteter og meget andet. Ligeledes kan netværksmøder og lignende indgå som en del af familiebehandlingen. 

I samarbejde med Børne- og ungerådgiveren og familien selv, igangsætter familiebehandleren en arbejdsproces , således at familien får mulighed for at udvikle mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer med det formål at skabe trivsel og udvikling for børnene/de unge i familien. 

Familiebehandlerteamet varetager derudover: 

  1. Kortere rådgivningsforløb til familier inden for social- og handicapområdet
  2. Observationer og/eller afdækning af samspilsmønstre i familier, i samarbejde med børne- og ungerådgiveren
  3. Tværfaglige forløb med sundhedsplejen i Småbørnsteamet
  4. Forskellige gruppeforløb målrettet både børn og forældre
  5. Psykoedukation