Familievejledning

Her kan du læse mere om familievejledernes arbejde i Halsnæs.

Målgruppe

Børn, unge og familier der igennem dialog med en familiesagsbehandler bliver henvist af Familieafdelingen. 

Formål

 • At afhjælpe mistrivsel hos børn og unge.
 • At støtte og vejlede forældre og omsorgspersoner i at varetage børn og unges udvikling.
 • At træde til med praktisk hjælp  i perioder med belastende omstændigheder.

Arbejdsmetoder

I samarbejde med familie, skole eller børnehave og andet relevant netværk, forsøger vi at finde årsagen til mistrivslen hos barnet eller den unge. Med udgangspunkt i viden om børn og unges udvikling bruger vi pædagogiske og terapeutiske tilgange til at skabe forandring

Vi gør brug af:

 • Praktisk støtte i hjemmet i belastede perioder
 • Aktiviteter i naturen
 • Samtaler i hjemmet, Familiehuset eller udendørs
 • Kropsorienterede aktiviteter
 • Visuel vejleding - piktogrammer
 • Støtte i morgen eller aftenrutiner
 • Støtte i forbindelse med anbragte børns samvær med forældre
 • Tilpasset indsats på baggrund af tilbagemelding - FIT, Feedback Informed Treatment