Småbørnsteamet

Et tilbud til forældre der ønsker hjælp til en forandring.

Småbørnsteamet er et tilbud til gravide/familier der i en perioder oplever sårbarhed. Sårbarheden kan eksempelvis være forårsaget af psykiske lidelser eller lignende.

Den gravide bliver typisk henvist til tilbuddet via tidlig indsatsjordemoderen på sygehuset, men kan også henvende sig selv. Det er også muligt for nybagte forældre at henvende sig. Tilbuddet er tværfagligt og målet er at skabe de bedst mulige betingelser for at styrke tilknytningen mellem de kommende forældre og deres barn allerede i graviditeten.

At vente barn og at blive forælder er et af de største vendepunkter i et menneskes liv. Det er derfor et livsvilkår, at forældreskabet i perioder kan være forbundet med udfordringer. De forestillinger og forhåbninger man havde til det at blive forælder, familielivet eller samspillet med barnet kan for nogle lade vente på sig.

Det kan være meget forskelligt både hvornår og hvordan udfordringerne fylder hos den enkelte familie. Her er eksempler på, hvad udfordringerne kan være:

Som forældre kan du opleve

 • Usikkerhed og tvivl som kommende
  forælder
 • Tvivl om man er en god nok forælder
 • Følelsen af, at det er svært at bryde en negativ spiral
 • Svært ved at sætte grænser på en kærlig, men tydelig måde
 • Uenighed i forbindelse med opdragelsen
 • Familien kan være ramt af fysisk eller psykisk sårbarhed, fx stress, sygdom, skilsmisse eller dødsfald 
 • Egne tidlige oplevelser og erfaringer med omsorgssvigt, som kan spille en rolle

Måske kan du opleve, at dit barn kan have svært ved at regulere sig i forhold til:

 • Søvn
 • Spisning
 • Socialt samspil og følelsesmæssige udtryk
 • Opmærksomhed og koncentration
 • Leg og aktivitet

Hvis du kan genkende dig selv eller dit barn i nogle af disse forskellige udfordringer, kan det være godt at drøfte det med jeres sundhedsplejerske, som vil foreslå jer at inddrage andre fagpersoner via Småbørnsteamet.

Læs mere

Småbørnsteamet er et tilbud for alle familier med børn helt fra graviditet og hele småbørnsperioden op til skolestart. 

Småbørnsteamet er en tidligt forebyggende indsats, som består af:

 • Sundhedspleje
 • Forebyggelsesrådgivere
 • Familiebehandlere
 • Familierådgivere
 • Psykologer fra PPR
 • Integrationsrådgiver


Teamet mødes i et respektfuldt og fortroligt forum hver 14. dag. Efter mødet bliver du kontaktet af sundhedsplejersken for at aftale opstartssamtale sammen med relevant fagperson fra Småbørnsteamet. 

Vi tilbyder bl.a. samtaleforløb, ekstra hjemmebesøg og familierådgivning.'

At vente barn og at blive forælder er et af de største vendepunkter i et menneskes liv. Det er derfor et livsvilkår, at forældreskabet i perioder kan være forbundet med udfordringer. De forestillinger og forhåbninger man havde til det at blive forælder, familielivet eller samspillet med barnet kan for nogle lade vente på sig.

Set kan være meget forskelligt både hvornår og hvordan udfordringerne fylder hos den enkelte familie

For at kunne støtte jeres familie bedst muligt skal vi have jeres tilladelse til, at vi må tale sammen og udveksle oplysninger. Vi skal ligeledes have jeres samtykke til, at vi må registrere jeres forløb i Social Service og Familier, som Småbørnsteamet er en del af. Jeres samtykke gælder kun oplysninger, der er relevante for samarbejdet vedrørende jeres barns trivsel og udvikling.