Ungehyblerne

Ungehyblerne Halsnæs er en hybelinstitution med plads til 22 unge mennesker.

De unge bor forskellige steder i Halsnæs Kommune. Vi har vores hovedmatrikel på Sonnerupvej 5 samt et bofællesskab beliggende på Strandvejen i Frederikværk. De unge kan også bo i egen bolig eller være anbragt i deres netværk. Personalet støtter de unge uanset deres bopæl. Den konkrete støtte tilrettelægges efter den individuelle unges behov. 

Vores kerneopgave er, at tage udgangspunkt i den unge, og få sat ressourcer, kompetencer, og drømme i spil, således at den unge på sigt kan mestre en selvstændig voksentilværelse i egen bolig.