STIME hjælper børn og unge i psykisk mistrivsel

I STIME får familierne en helhedsorienteret indsats i deres nærmiljø.

​STIME omsætter det bedste fra børne- og ungdomspsykiatrien og kommunerne til en sammenhængende og tidlig indsats, der er tæt på børnenes og de unges hverdag. STIME hjælper børn og unge i alderen 3-17 år, der er i psykisk mistrivsel uden behov for at komme i psykiatrien.

Forløbene er udviklet i samarbejdet ’STIME’ i Region Hovedstaden. I STIME tager flere kommuner og børne- og ungdomspsykiatrien et fælles ansvar for at hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel – inden deres problemer vokser sig store.

Læs mere om tilbuddene nedenfor.