Forældrepiloterne - Til børn der er udfordret med uro, opmærksomhed eller impulsivitet

’Forældrepiloterne’ er et tilbud til forældre med børn i alderen 3-10 år, der er udfordret med uro, opmærksomhed eller impulsivitet.

Halsnæs Kommune tilbyder ’Forældrepiloterne’ til forældre med børn, der er udfordret med uro, opmærksomhed eller impulsivitet. Formålet med forløbet er at give forældrene vejledning, viden og redskaber, der hjælper dem med at ændre vaner og håndtere deres barns udfordringer på nye måder. Forløbet er funderet i velafprøvede metoder til børn med ADHD og lignende vanskeligheder med uro, opmærksomhed og impulsivitet.

Forældrepiloterne foregår primært i grupper med op til otte forældrepar og bliver varetaget af to gruppeledere (psykologer). Mellem møderne arbejder forældrene på egen hånd med sig selv og deres barn.

Læs mere

Forløbet varer et par måneder og består af møder og hjemmearbejde.

Forældrepiloterne foregår primært i grupper med op til otte forældrepar og bliver varetaget af to gruppeledere (mindst en psykolog). Mellem møderne arbejder forældrene på egen hånd med sig selv og deres barn.

Forældrene deltager i fire møder á 2,5 time sammen med op til otte forældrepar og uden børn:

Modul 1: Introduktion til forløb, bevidsthed, udfordringer og positiv forandring

Modul 2: Visuel støtte, konflikter og fysisk aktivitet

Modul 3: Følelsesregulering, sociale færdigheder og forskellige aktivitetsniveauer

Modul 4: Afslutning, valgt tillægsemne og planer for fremtiden

Barnets udfordringer skal

 • være relateret til mindst et af følgende områder: Uro, opmærksomhed eller impulsivitet
 • være medvirkende til, at barnet fungerer dårligere end sine jævnaldrende i hverdagen
 • som minimum optræde derhjemme – men kan også vise sig i institution, skole og fritid.

Udfordringen kan f.eks. vise sig ved, at barnet

 • har svært ved at holde hænder og fødder i ro og blive på sin plads
 • let bliver afledt og ofte ikke gør opgaver eller lege færdige
 • afbryder og har svært ved at vente på, at det bliver sin tur.

Forældrene skal være motivererede for at

 • få hjælp til løse udfordringer på nye måder for at støtte deres barn
 • deltage i alle møder og arbejde med sig selv og deres barn under forløbet
 • Barnet har adfærdsproblemer, der ikke vedrører udfordringer med uro, opmærksomhed eller impulsivitet
 • Barnet har et væsentligt nedsat funktionsniveau i forhold til for eksempel skolegang og generel trivsel
 • Barnet har ADHD, autisme eller tilknytningsforstyrrelse
 • Barnet har behov for at blive udredt eller behandlet i børne- og ungdomspsykiatrien

For tilmelding og visitation, kontakt PPR på telefon 21 14 18 79 eller e-mail ppr@halsnaes.dk.