Forløb til børn og unge, der viser tegn på selvskade

Tilbud om lettere behandling til større børn og unge i alderen 12-17 år, der viser tegn på selvskade.

Formålet med forløbet er, at barnet/den unge lærer at forstå og håndtere sine svære følelser på en mere hensigtsmæssig måde, så selvskaden bliver reduceret. 

Behandlingen har fokus på individuelle udfordringer og oplevelser, og de bygger på aktuel bedste viden om, hvad der virker for målgruppen. Behandlingen varetages af en psykolog fra PPR, som er specialuddannet i STIME. 

Læs mere

Et forløb på 2-3 måneder med samtaler og hjemmearbejde.

Forløbet består af en række samtaler af 1-1,5 times varighed. Barn/ung og forældre taler med en behandler sammen og hver for sig og øver sig mellem samtalerne på det, der er blevet gennemgået.

Samtalerne tager udgangspunkt i barnets/den unges udfordringer og oplevelser med fokus på støtte ift. at

 • forstå selvskadens funktion og konsekvenser
 • forstå og blive mere bevidst om sine følelser
 • håndtere sine følelser mere hensigtsmæssigt

Barnet/den unge

 • skader sig selv og har aktuelle tanker om at selvskade
 • har mindst en gang inden for de seneste tre måneder udøvet direkte selvskade.

Den direkte selvskade kan f.eks. vise sig ved, at barnet/den unge

 • skærer, brænder eller kradser sig selv til blods
 • slår sig selv eller en kropsdel ind i noget.

Barnet/den unge skader sig selv

 • udelukkende i socialt accepteret sammenhæng f.eks. piercinger og tatoveringer
 • udelukkende indirekte over længere tid f.eks. overdrevet forbrug af stoffer/alkohol, sulter sig eller kaster op
 • ved aktivt at lade en anden person påføre sig skaden (selvskade by proxy)
 • ud fra ønske om at ville begå selvmord

Barnets/den unges selvskade

 • kræver lægeligt tilsyn f.eks. ifm. dybe flænger og voldsom skade
 • er placeret i ansigt og på kønsorganer.

Barnet/den unge har andre udfordringer

 • Øget og/eller akut selvmordrisiko
 • Et væsentligt nedsat funktionsniveau i forhold til f.eks. skolegang og generel trivsel
 • Behov for at blive udredt eller behandlet i børne- og ungdomspsykiatrien

Hvis man som familie er i tvivl om, hvorvidt barnet er i aktuel selvmordsrisiko, skal man kontakte egen læge. Alternativt psykiatrisk akutmodtagelse på Glostrup Sygehus. 

Kontakt

For tilmelding og visitation, kontakt PPR på telefon 21 14 18 79 eller e-mail ppr@halsnaes.dk.