Vejledende samtaler - Krop og mad

Tilbud om vejledende samtaler til familier med børn og unge i alderen 10-17 år, der har en betydelig risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse.

Formålet med forløbet er at støtte barnet/den unge i en sund udvikling og forebygge, at udfordringerne udvikler sig til en spiseforstyrrelse.

Behandlingen har særligt fokus på kost, spisning og andre ændringer af adfærd og bygger på aktuel bedste viden om, hvad der virker for målgruppen. En af kommunens psykologer/specialpædagogiske konsulenter varetager behandlingen og er specialuddannet i forløbet.

Læs mere

Et forløb på 2-3 måneder med samtaler og hjemmearbejde.

Forløbet består af en række samtaler af 1-1,5 times varighed. Under samtalerne taler forældre og barn/ung med en behandler om, hvad familien kan gøre anderledes derhjemme. Mellem samtalerne øver familien sig på det, der er blevet gennemgået.

Samtalerne tager udgangspunkt i familiens udfordringer og oplevelser, og de handlerom at hjælpe dem med at

 • skabe en forståelse for, hvad en spiseforstyrrelse er og gør
 • tage kampen op mod spiseforstyrrelsen i fællesskab
 • kunne fortsætte arbejdet på egen hånd efter afslutning af forløbet.

Obs. Familier med 10-12-årige børn bliver som udgangspunkt tilbudt forældresamtaler uden barn

Barnet/den unge viser tidlige tegn på en spiseforstyrrelse.

Barnet/den unge har risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse, når der ift. jævnaldrende f.eks. er

 • en overoptagethed af krop og/eller mad
 • bekymrende vaner ift. mad, spisning, krop og/eller motion
 • hyppig kontrol af spisning og/eller fravalg af mad

Barnet/den unge

 • spiser restriktivt eller selektivt uden at have andre tegn eller symptomer på spiseforstyrrelse
 • har betydeligt vægttab og/eller symptomer i en grad, der giver adgang til psykiatrien
 • har tidligere modtaget behandling for en diagnosticeret spiseforstyrrelse

Barnet/den unge har andre udfordringer

 • øget og/eller akut selvmordsrisiko
 • et væsentligt nedsat funktionsniveau i forhold til for eksempel skolegang og generel trivsel
 • behov for at blive udredt eller behandlet i børne- og ungdomspsykiatrien

For tilmelding og visitation, kontakt PPR på telefon 21 14 18 79 eller e-mail ppr@halsnaes.dk.