Praktisk information

Du kan orientere dig om regler og praksis i Halsnæs Kommune omkring informeret samtykke, specialtandplejen, omsorgstandplejen og meget mere.

Informeret samtykke

I Tandplejen skal vi have jeres samtykke før vi må behandle jeres barn, indtil jeres barn er fyldt femten år. Herefter kan den unge selvstændigt tage stilling til sin tandbehandling.

Der er nogle enkelte tilbud vi må indkalde jeres barn til uden jeres deltagelse eller samtykke.

Uden samtykke må tandplejen:

  • Indkalde jeres barn i klassen til undersøgelse
  • Foretage undersøgelser, men ikke tage røntgenbilleder
  • Mundhygiejneinstruktion
  • Foretage afpudsning og tandrensning

Generelt udtrykkeligt samtykke

Vælger i at give generelt udtrykkeligt samtykke betyder det, at I som forældre fremadrettet giver tandplejen lov til at tage røntgenbilleder og foretage fluorbehandlinger, når det er nødvendigt, på jeres barn.

Generelt udtrykkeligt samtykke kan gives til følgende to behandlinger:

  • Fluorbehandling som vi tilbyder for at forebygge huller i at opstå og/eller medvirke til at standse udviklingen af begyndende huller i tænderne. Der er ingen risiko for komplikationer ved fluorbehandling, men jeres barn kan opleve irritation af følsomme slimhinder.
  • Røntgenundersøgelser tilbyder vi som hjælpemiddel ved tandundersøgelser og til kontrol af sygdomsudvikling. Røntgenbillederne bruger vi ved behov og for at sikre os at der ikke er huller eller andet i tænderne, som kræver behandling. Der er ingen risiko for komplikationer eller bivirkninger ved røntgenbilleder.

Et generelt samtykke kan gives skriftligt eller mundtligt og kan på ethvert tidspunkt tilbagekaldes.

Tandplejen skal indhente samtykke til alle øvrige tandbehandlinger.

Fritvalgsordning

I Halsnæs Kommune er der fritvalgsordning, som betyder at alle børn fra 0-18 år kan gå gratis til tandlæge. I vil modtage indkaldelsen i jeres e-boks.

Kommunens børn og unge mellem op til seksten år har mulighed for at modtage det samlede tandplejetilbud hos en privatpraktiserende tandlæge eller en anden kommunes tandpleje.

Ønsker I at modtage tandplejetilbuddet i anden praksis, skal I give Halsnæs kommunale tandpleje besked om, hvilken tandlæge I ønsker, før I starter og der skal foreligge en skriftlig aftale mellem privat praktiserende og Halsnæs kommunale tandpleje inden behandling påbegyndes. 

Halsnæs Kommune yder tilskud på 65 % af udgifterne, mens I selv skal betale 35 % af udgifterne. Dette gælder både for almindelig tandpleje og tandregulering.

Du kan finde vejledning vedrørende den kommunale tandpleje via dette link.