Privatpraktiserende tandlæge

Her kan du finde praktisk information om hvordan du kan tage brug af de privatpraktiserende tandlæger.

Private tandlæger

Undersøgelse og behandling af børn og unge 16-17 år kan kun ske efter skriftlig indgået aftale mellem den privatpraktiserende tandlæge og Halsnæs kommunale Tandpleje. 

Halsnæs kommunale Tandpleje indkalder med 18-måneders interval.

Unge med øget risiko for udvikling af tandsygdomme kan indkaldes til kontrol og forebyggelse mellem 18-måneders undersøgelser efter et individuelt skøn.

Hvis indkaldeinterval på 18 måneder ikke kan overholdes, anføres på regning begrundelse for andet indkaldeinterval. 

Regninger skal være udfyldt med dato for behandling start og behandling slut.

Hvis der ønskes tandbehandlinger, der ligger ud over det givne serviceniveau i kommunen, betaler forældrene 100% af denne behandling. Tandlægen sender regning til forældrene.

Behandlingstilbuddet er ens, uanset hvor barnet modtager tandplejetilbud.

Tandregulering kan først iværksættes, når Halsnæs kommunale Tandpleje har godkendt behandlingstilbuddet indeholdende en detaljeret behandlingsplan.

Tandregulering påbegyndes kun undtagelsesvis efter det fyldte 16. år. Der skal være en udtalt funktionel begrundelse herfor.

Du kan læse om regler for Ortodontivisitation via dette link.

Alle ydelser omfattet af BUT-overenskomsten kan udføres uden forhåndsgodkendelse.

Nødvendig ortovisitation hos specialtandlæge kan udføres uden forhåndsgodkendelse 

Ydelser der ikke er omfattet af BUT-overenskomsten kan først iværksættes efter godkendelse af overtandlægen.

Ydelse for flerfladet plast på permanente kindtænder er ikke omfattet af BUT-overenskomsten, men kan udføres uden forhåndsgodkendelse såfremt de ikke overstiger følgende beløbsgrænser, der løbende reguleres med samme procentsats, som øvrige BUT-ydelser: 

Præmolar:

  • Enkeltkombineret præmolar/2 flader: 775,00 kr.
  • Dobbeltkombineret præmolar/3 flader:  1.005,00 kr.

Molar:

  • Enkeltkombineret molar: 996,00 kr.