Vores serviceniveau

Tandplejens indsats er styret af det aktuelle, individuelle behov. Vi har et maximum-interval på atten måneder, som anvendes til alle vores sundeste børn og unge med ukomplicerede tandforhold.

Sikrer den bedst mulige tandsundhed

På den måde kan vi i de perioder af børnenes liv, hvor de er ekstra udsatte for tandsygdomme, eller hvis dit barns tandudvikling skal følges ekstra opmærksomt, yde den ekstra service dit barn har brug for. 

Det samme gør sig gældende når vi får udsatte børn ind, som har behov for ekstra forebyggelse, når den daglige indsats hjemme ikke er tilstrækkelig. 

Ved at differentiere vores tilbud sikrer vi større lighed i den samlede kommunale tandsundhed. 

Vores serviceniveau er fastlagt af kommunalbestyrelsen og gælder ligeledes, hvis man benytter sig af fritvalgsordningen.

Læs mere om fritvalgsordningen længere nede på siden.

Samarbejde med tandlægehøjskolen  

I Halsnæs kommunale tandpleje har vi mange års erfaring med at behandle børn og unge. 
Vi tilpasser vores behandling efter det enkelte barns behov og modenhed. 

Vores viden opdateres løbende og vi har i samarbejde med tandlægeskolen udarbejdet en tandsundhedsplan, så vi til hver en tid arbejder efter de nyeste anbefalinger og med de bedste materialer. 

Vi indkalder til sundhedsundersøgelser med fast interval

Børn og unge undersøges med gennemsnitligt atten måneders interval. 

Undersøgelsesintervallet fastlægges ud fra tandlægefaglige kriterier og med det udgangspunkt, at børn og unge skal undersøges, når det er væsentligt i forhold til deres tand -, mund - og kæbeudvikling. 

Indkaldeintervallerne er fastlagt i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger og ud fra evidens baseret på forskning. 

Der er forskel på, hvor ofte børn og unge derudover har behov for at få kontrolleret deres tænder-, mund- og kæbeudvikling.

Der kan være perioder i børns opvækst, hvor det er nødvendigt at gå til kontrol med kortere interval, fordi der er forøget risiko for sygdomsudvikling. I så fald vil jeres barn blive indkaldt hyppigere. 

Tilsvarende er I velkommen til at kontakte os og bestille en tid, hvis I mener jeres barn har behov for ekstra kontrol.