Kvalitetsstandarder

Sundheds- og Ældreområdet i Halsnæs arbejder ud fra politisk godkendte kvalitetstandarder. Kvalitetsstandarderne indeholder oplysninger om, hvilke ydelser du som borger i Halsnæs Kommune kan få hjælp til.

Vi har udarbejdet seks hæfter, der beskriver de forskellige aktiviteter og tilbud, der findes i kommunen. Hæfterne beskriver også kommunens politisk fastsatte serviceniveau. Formålet med hæfterne er at give dig og dine pårørende et overblik over kommunens forskellige tilbud og aktiviteter, samt hvilke muligheder der er for støtte og hjælp i Halsnæs Kommune.