Ældretilsyn

Tilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og er et uvildigt tilsyn, der skal bidrage til læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet efter servicelovens §§ 83 – 87, som handler om:

  • Personlig og praktisk hjælp og madservice
  • Rehabiliteringsforløb
  • Aflastning og afløsning og midlertidige ophold
  • Socialpædagogisk bistand
  • Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Styrelsen for Patientsikkerhed fører årligt tilsyn med 10 procent af alle relevante enheder i ældreområdet. Styrelsen udvælger enhederne på baggrund af en risikovurdering og stikprøver. En risikovurdering betyder, at styrelsen på baggrund af tilsynserfaringer og andre data analyserer, om der er områder, der peger på, at der er problemer med den fornødne kvalitet.

Du kan læse mere om Ældretilsynet her.

På baggrund af tilsynet udarbejdes der en tilsynsrapport. Herunder kan du læse tilsynsrapporterne: