Uanmeldt kommunalt tilsyn

Halsnæs Kommune har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter Servicelovens §§ 83, 83a og 86, stk. 2 løses i overensstemmelse med de politiske vedtagene kvalitetsstandarder. 

De uanmeldte kommunale tilsyn gennemføres én gang årligt i hjemmeplejen, på plejecentrene og hos de eksterne leverandører af ældrepleje. Kommunen har en aftale med en ekstern virksomhed, der gennemfører de anmeldte kommunale tilsyn.

Formålet med uanmeldte tilsyn er at afdække, om der er sammenhæng mellem den bevilligede hjælp og den hjælp, borgeren modtager. 

I det følgende kan du læse tilsynsrapporterne for de enkelte virksomheder og en samlet årsrapport, der beskriver de overordnede indtryk fra tilsynene. Derudover kan du læse om tilsynspolitikken.