Et trygt og aktivt børneliv

I Halsnæs har vi har velfungerende dagtilbud og folkeskoler i de lokale bymiljøer. De styrker det nære fællesskab, hvor børn trives og mødes på tværs.

Vi lægger stor vægt på, at der skal være et godt samspil mellem vores skoler, historie og lokalsamfundene. Det betyder blandt andet, at børn og unge i Halsnæs har muligheden for at gå til smed.

Vi har fem folkeskoler fordelt på fem lokale skoledistrikter: Ny Frederiksværk Skole, Melby Skole, Hundested Skole, Magleblik Skole og Ølsted Skole. Derudover har vi tre privatskoler. Det er vigtigt, at man som forælder kan sende sit barn trygt til og fra skole. Derfor er det i Halsnæs en prioritet, at vi har gode og trygge skoleveje eller stier til vores skoler.

Faciliteterne på vores skoler er gode. Den nye skole i Frederiksværk åbnede i februar 2023 og er blandt landets nyeste skoler.

Vores skoler

Foruden skolerne findes der i Halsnæs et Unge- og Kulturcenter - i daglig tale UKC. UKC rummer både ungdomsskole, klub, musikskole, billedskole og 10. klassecenter. Du kan læse mere om de forskellige tilbud på UKCs egen hjemmeside her.

Inden skolelivet starter, står den på vuggestue/dagpleje og børnehave. Med andre ord: Daginstitutioner. I Halsnæs finder du hele 11 forskellige daginstitutioner. Alle 11 har både vuggestue og børnehave, og du er garanteret, at dit barn fortsætter i børnehave på samme institution, hvor han eller hun har gået i vuggestue. På to af vores daginstitutioner, Børnehuset Skåninggårdsvej i Frederiksværk og Hundested Børnehus, er der ud over vuggestue og børnehave også dagpleje for børn i alderen 0-2 år.

Dagtilbud 0 til 6 år.