Skip til hoved indholdet
Solnedgang over Halsnæs

Daglig leder til Botilbuddene Halsnæs

Vi søger en leder, som har lyst til at sætte spor, og som tør lade medarbejderne træde deres egne spor, til et velfungerende og velsøgt botilbud for borgere på Servicelovens § 85 og §108.

Du skal indgå i vores fagligt stærke ledergruppe, med dig bliver vi i alt fem meget dedikerede ledere. Vi vægter, at der er plads til alle og at vi hver især bidrager til fællesskabet med det, som vi er bedst til. Vi har hver vores ansvarsområder, men er i den sidste ende fælles om opgaverne.

Vi har et højt ambitionsniveau. Borgere og deres pårørende skal vælge os til, og medarbejderne skal trives. Du skal turde at gribe de faglige udfordringer i hverdagen, da det er her medarbejderne har brug for dig.

Der er stor mangfoldighed i medarbejdergruppen der bl.a. rummer pædagoger, pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter samt hjælpere og ufaglærte.
Vi har en forventning om, at du kan møde den enkelte medarbejder ligeværdigt og ordentligt. Her skal være plads til individet, men altid balanceret af hensynet til borgere og kollegaer.

Vores ypperste formål er, at fastholde den oprigtige medmenneskelige kultur vi er kendt for. Vi skal alle, med hvert vores bidrag, medvirke til at borgerne får de bedste betingelser.

”Vi søger en kollega, der vil komme og flyve med os. Men også en, der kan stå for det lange seje træk – og som stiller sig til rådighed for personalet” (Julie, kommende lederkollega).

Hos os kan du forvente, at alle gerne vil ”stå på tæer”.

De næste to år har vi et særligt fokus på den faglige fremdrift i det pædagogiske arbejde, herunder observations-, refleksions- og dokumentationsteknik.

Aktuelt er vi organiseret sådan, at vi hver har ansvar for et antal teams. Heri findes drift, samt fag- og personaleledelse.

Du skal varetage den faglige ledelse af det pædagogiske arbejde, ved daglig sparring om konkrete indsatser og ved at understøtte personalemøder og supervisionsforløb. Du skal bidrage til en systematisk og faglig tilgang ved at understøtte personalet i anvendelsen af pædagogisk teori og metode. For eksempel ved at hjælpe dem med at indsamle, analysere og omsætte viden fra deres hverdag til konkrete og målbare indsatser.

Du skal have interesse i de mange facetter af personaleledelse, som ud over mødet med den enkelte medarbejder, også indeholder arbejdsret, arbejdstidsregler, arbejdsmiljø og personaleudvikling.

Vi forventer at medarbejderne løser komplekse pædagogiske problemstillinger og kan samarbejde og bearbejde følelsesmæssige udfordringer. Derfor er det en prioritet, at du har tillid til, at de medarbejdere der er tættest på opgaven, er i stand til at finde de bedste løsninger, samtidigt med at du har mod og handlekraft til at udfordre deres rationaler. Du skal skabe rum, hvor indsigt og forståelse mellem mennesker kan udfoldes.

Vi er en familievenlig arbejdsplads, hvor du har stor indflydelse på din arbejdstid. Der er mulighed for at arbejde hjemme i et vist omfang. På Botilbuddene bor der 80 borgere, og der er i alt 137 fastansatte fordelt i 14 teams + administration og teknisk personale. Vi har et velfungerende MED-system, der sikrer medindflydelse og koordination på tværs i organisationen. Du vil som udgangspunkt blive tilknyttet vores boliger i Ølsted.

Vores forventninger til dig…..
Vi har afsat ressourcer til, at både medarbejdere og ledere kan udvikle sig fagligt og personligt.
Det stiller krav til din faglighed, at du kan understøtte medarbejderne i praksisnær læring, faglig udvikling og samarbejde.

Det er vigtigt, at du kan formidle meningsfuldt – såvel skriftligt som mundtligt og tilpasse dine kommunikationsstrategier for at nå alle ansatte. Du skal i din kommunikation være forberedt på de udfordringer der er, ved at være en del af den særlige rytme der er på døgntilbud, hvor der er medarbejdere tilstede i alle døgnets timer.

Vi ønsker os, at du har erfaring med ledelse - gerne suppleret med relevant lederuddannelse.
For os er det vigtigt, at du har energi og interesse for at deltage i alle ledelsesopgaver.

Hvis du er nysgerrig….
…for at vide mere, er du velkommen til at ringe til Annette Thye på tlf.nr. 24 34 02 28.

Løn og ansættelsesvilkår
Sker efter gældende overenskomst samt principperne om Ny Løn.

Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2021
Ansøgningsfrist den 15. august 2021.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt med 2 samtalerunder.
1. Ansættelsessamtale foregår mandag den 23. august 2021
2. Ansættelsessamtale foregår torsdag den 26. august 2021
Om Halsnæs Kommune

Halsnæs er ikke som alle andre. Halsnæs byder på rå, nærværende og autentiske oplevelser i Kongernes Nordsjælland, der giver enestående muligheder for at udfolde sig. Halsnæs er ikke for fint, og det føles ægte. I Halsnæs byder vi folk indenfor i en afslappet stemning, hvor alle kan deltage og være sig selv.

Halsnæs Kommune er en moderne og rummelig arbejdsplads i stadig forandring. Vi er en røgfri arbejdsplads fra 1. august 2020. Læs mere om Halsnæs Kommune på www.halsnaes.dk eller på vores LinkedIn-profil. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Frist:

15-08-2021 23:59:00

Kontaktperson:

Daglig leder
Annette Thye

Telefonnummer:

24340228

Jobområde:

Øvrige/andre

Afdeling:

Trekløveret

Varighed:

Fastansættelse

Ansættelsessamtaler:

1. samtale: Mandag d. 23 2. samtale: Torsdag d. 26

Stillingsbetegnelse:

Daglig leder

Ugentlig arbejdstid:

Fuld tid

Lokation:

3310, Ølsted