Børn, Unge og Læring

Sagsbehandlingstider Børn, Unge og Læring
Indsats/område Ansvarlig afdeling i Halnsæs Kommune Lov Sagsbehandlingstid
Fritagelse fra et sundt frokostmåltid Børn, Unge og Læring Dagtilbudsloven § 16a stk. 3

Der er i lovgivningen ikke fastsat en frist for sagsbehandling. Halsnæs Kommune har fastsat en frist for afgørelsen inden for 1 måned.

Plads i dagtilbud  Børn, Unge og Læring Dagtilbudsloven § 23 3 måneder
Deltidsplads 30 timer ved barselsorlov Børn, Unge og Læring Dagtilbudloven § 27 b 2 måneder
Søskendetilskud og fripladstilskud af økonomiske hensyn  Børn, Unge og Læring Dagtilbudsloven § 43 og 43a  Der er i lovgivningen ikke fastsat en frist for sagsbehandling. Halsnæs Kommune har fastsat en frist for afgørelsen inden for 1 måned.
SFO søskendetilskud og fripladstilskud Børn, Unge og Læring Dagtilbudsloven § 63 og 63a Der er i lovgivningen ikke fastsat en frist for sagsbehandling. Halsnæs Kommune har fastsat en frist for afgørelsen inden for 1 måned.
Privat pasning  Børn, Unge og Læring Dagtilbudsloven § 80 3 måneder
Søskendetilskud efter ansøgning Børn, Unge og Læring Dagtilbudsloven § 85 Der er i lovgivningen ikke fastsat en frist for sagsbehandling. Halsnæs Kommune har fastsat en frist for afgørelsen inden for 1 måned.
Kombinationstilbud  Børn, Unge og Læring Dagtilbudsloven § 85a 3 måneder
Pasning af egne børn Børn, Unge og Læring Dagtilbudsloven § 86 Der er i lovgivningen ikke fastsat en frist for sagsbehandling. Halsnæs Kommune har fastsat en frist for afgørelsen inden for 3 måneder.