Arbejdsmiljø

I Halsnæs Kommune har vi 130 arbejdsmiljørepræsentanter og -ledere, der hver dag arbejder aktivt for et godt og sundt arbejdsmiljø i kommunens forskellige virksomheder og afdelinger.

På kommuneniveau mødes alle arbejdsmiljørepræsentanter- og ledere og tillidsrepræsentanter én til to gange årligt. Her sættes der fokus på forskellige arbejdsmiljørelaterede temaer, ligesom arbejdsmiljø er et fast tema på dagsordenen i Hoved-MED i forskellige afskygninger. Derudover deltager arbejdsmiljøgruppens medlemmer i supplerende arbejdsmiljøuddannelse hvert år.

På virksomheds- og afdelingsniveau arbejdes der lokalt med at sikre trivsel og sundhed i dagligdagen bl.a. gennem instruktion og oplæring, APV og forebyggelse af arbejdsskader.  Arbejdsmiljøgruppen, TRIO og MED-udvalgets medlemmer er alle aktive i arbejdet med at sikre det gode arbejdsmiljø.

Nedenfor fortæller daginstitutionsleder Bjørk Kuhn Jeppesen og arbejdsmiljørepræsentant Alice Kjær Lynggaard, hvordan man lokalt arbejder med arbejdsmiljø i Børnehuset Kregme.

APV og trivselsundersøgelse 

APV og trivselsundersøgelse gennemføres hvert 2. år. Her tager vi temperaturen på arbejdsmiljøet lokalt og udarbejder handleplaner for, hvilket arbejdsmiljømæssigt fokus virksomhederne/afdelingerne skal have det næste stykke tid.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi overordnet arbejder med arbejdsmiljø i Halsnæs Kommune, kan du kontakte Halsnæs Kommunes arbejdsmiljøkoordinator, Tina Vesthald, på tlf. 23 30 95 98.