Pædagogisk assistent (PAU)

Er du glad for at arbejde med pædagogik og omsorg rettet mod børn, unge, voksne eller fysisk/psykisk handicappede? Så er pædagogisk assistentelev-uddannelsen (PAU) måske noget for dig.

For at søge elevplads, skal du være begyndt på grundforløb 2. Læs mere under afsnittet ”Adgangskrav”.

Vi har rigtig god erfaring med, at du som elev kommer så bredt rundt som muligt og møder børn/unge i forskellige aldersgrupper. Vi tilbyder derfor oplæring både i vuggestue, børnehave, skolefritidsordning, klub og det specialiserede område. Mange elever bliver overraskede over at møde børn i forskellige aldersgrupper, som de ikke havde forventet var deres interesse.

Halsnæs Kommune har mange forskellige praktiksteder, og derfor kan vi ofte finde et oplæringssted, der passer til dine ønsker. Vi har i 2023-2024 uddannet mange pædagogisk assistenter, og derfor vil du højest sandsynlig møde kolleger, som også har samme uddannelse som dig. Du bliver altid tilknyttet en praktikvejleder, og du vil opleve, at ledelsen på oplæringsstedet også tager del i dit elevforløb. Under uddannelsen som PAU-elev er du tilknyttet en central uddannelseskonsulent og HR-konsulent, som altid står klar til at hjælpe dig.

 

Læs mere

PAU er opbygget således:

Uddannelsen varer i alt 2 år, 6 måneder og 2 uger. Hvis du starter direkte efter folkeskolen, varer uddannelsen i alt 3 år, 1 måned og 2 uger.

Undervejs i uddannelsen skal du i oplæring i en virksomhed ca. 1 år i alt fordelt på mindst to oplæringsperioder.

For at blive optaget på grundforløbet skal du have folkeskolens afgangseksamen i dansk og matematik med 02 (ny karakterskala) eller 6 (gammel karakterskala).

Vi søger elever hvert år i marts/april måned med efterfølgende uddannelsesstart i august måned.

Optagelse og ansættelse som pædagogisk assistent-elev sker i samarbejde mellem SOSU H og Halsnæs Kommune.

For at komme i betragtning til uddannelsen som pædagogisk assistent-elev i Halsnæs Kommune, skal du sende en ansøgning. Du finder annoncen med ansøgningsfrister på Halsnæs Kommunes hjemmeside under rubrikken "Børn, unge og undervisning". Annoncen er aktiv i slutningen af marts og starten af april hvert år.

Du får løn under uddannelsen som pædagogisk assistent-elev både i skoleperioder og i praktikperioder. Der udbetales løn i overensstemmelse med gældende overenskomst.

Hvis du er over 25 år, har du mulighed for at søge om voksenelevløn, hvis du opfylder følgende:

Du har arbejdet min. 24 timer om ugen inden for overenskomstområdet i mindst 1 år inden for de sidste 4 år.

Se de seneste lønsatser her.

Du har mange muligheder for efteruddannelse, og du kan også læse videre til pædagog. Her får du merit på pædagoguddannelsen, hvis du er uddannet pædagogisk assistent.