Sygeplejerske

Halsnæs Kommune sætter en stor ære i at være med til at uddanne sygeplejersker. Vi tilbyder klinik til 1., 2., 4., 5., 6. og 7. semester i tæt samarbejde med Københavns Professionshøjskole.

I primær sektor bruger du i høj grad din faglighed

På klinikkerne i Halsnæs Kommune går vi op i høj faglighed, og at du lærer mest muligt. Derfor kommer du bredt rundt om så mange opgaver som muligt med tid til fordybelse i netop det, du finder interessant.

Halsnæs Kommune har to koordinerende kliniske vejledere, som er inde over alle forløbene. Derudover er du er tilknyttet en daglig vejleder. Vejlederne varetager alt omkring strukturering af dit forløb – såsom tilrettelæggelse, studiesamtaler, vejledning, simulation, undervisning og ikke mindst refleksion. Vi ønsker, at vores studerende har de bedste forudsætninger for læring af sygepleje med høj kvalitet og etisk/klinisk beslutningstagen.

Bliv en del af et fagligt fællesskab

En gang om ugen mødes alle sygeplejerskestuderende i Halsnæs Kommune til monopol, hvor der tilbydes undervisning eller refleksion over jeres praksisoplevelser. Dette er de studerende meget glade for – du kan kun glæde dig. Her er plads til fordybelse, vejledning og sparring. Halsnæs Kommune har desuden et simulationsrum med plejedukken Solveig, hvor vi øver scenarietræning ud fra nogle virkelighedsnære cases.

I alle klinikker er der mulighed for studiebesøg hos tværfaglige eller tværsektorielle samarbejdspartnere, såsom visitation, sygeplejeklinik, akutfunktion el. lign. Vores klinikforløb får gode evalueringer af tidligere sygeplejerskestuderende. De fortæller bl.a.: ”Vi har fået rigtig god vejledning, vi har lært meget, vi har fundet ud af, hvor spændende det er at arbejde som sygeplejerske i en kommune”.

Glæd dig til din klinik i Halsnæs Kommune – du kommer til at lære en masse og opleve, hvor spændende det er i en kommune med mange forskellige sygeplejeopgaver og fokus på netop din udvikling i det nære sundhedsvæsen.