Skip til hoved indholdet
Foraar

Social- og sundhedsassistentelever 2022 - 2023

Har du blik for helheden og tør du gøre en forskel?
- så er du måske en af vores nye elever

Vi søger Social- og sundhedsassistentelever – vi har optag 4 gange årligt, januar, april, juli og oktober.

Som Social- og sundhedsassistent kommer du til at spille en central rolle, således at borgeren får det bedste forløb i mødet med sundhedsvæsenet – hele vejen igennem. Du kommer til at sikre, at patienter og borgere får et sammenhængende og godt forløb i sundhedsvæsenet.

Du kommer til at arbejde med grundlæggende pleje, omsorg og genoptræning, herunder anvendelse af velfærdsteknologi. Det kan både være i borgerens eget hjem eller i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Uanset om du arbejder med ældre, syge eller handicappede, er du nøglepersonen, der skal være med og motivere, koordinere og udføre opgaver indenfor den grundlæggende pleje og rehabilitering. Du vil blive uddannet til at kunne planlægge, udføre og koordinere sygeplejefaglige problemstillinger, som f.eks. at pleje kroniske sår samt medicinadministration m.m.

Arbejdet som Social- og sundhedsassistent kræver selvstændighed og samarbejdsevne samt overblik, initiativ og handlekraft. Du skal have forståelse og interesse for mennesker, der har behov for pleje og omsorg.


Uddannelsen består af et grundforløb 2 og et hovedforløb
Hvad er så grundforløb 2 – GF2?

Grundforløb 2 er starten på din uddannelse til SOSU-assistent. Du lærer om arbejdet med ældre, syge og handicappede. Grundforløbet varer 5 måneder og adgangskravet er, at du skal have bestået fagene dansk og matematik med min. karakteren 02 i Folkeskolen.

På uddannelsen er der fag som dansk og natur, førstehjælp og brandbekæmpelse. Dertil kommer fagspecifikke fag som sygepleje, somatik, farmakologi, forebyggelse, sundhedspædagogik m.m.
Du skal have et grundforløb, hvis du ikke i forvejen er uddannet Social- og sundhedshjælper.

Hvis du vil vide mere grundforløbet, kan du orientere dig på hjemmesiden for SOSU H.


Hovedforløbet

 • Tager 2 år, 9 måneder og 3 uger, eller kortere tid afhængig af dine forudsætninger.
 • Veksler mellem skole og oplæring i kommunen.
 • I skoleperioderne vil du arbejde med fag som sygepleje, somatik, farmakologi, forebyggelse, sundhedspædagogik m.m.
 • Du er sikret et oplæringssted i alle praktikkerne. Under din uddannelse kommer du både i oplæring på et af Halsnæs Kommunes plejecentre, i hjemmeplejen, i psykiatrien, og på et af regionens hospitaler.
 • Du udvikler dig både fagligt og personligt under uddannelsen.
 • Du vil få løn under hele uddannelsen, både mens du er i oplæring og på skole.
 • Hvis du er over 25 år, har du mulighed for at blive ansat med Grundforløb 2 og hovedforløb med løn under hele uddannelsen. Det forudsætter at du er optaget på SOSU H til Grundforløb 2 og har et optagelsesbrev fra SOSU H.


Hvorfor skal du være elev i Halsnæs Kommune?

 • Vi tager din uddannelse og din læring alvorligt.
 • Du vil under hele uddannelsen være tilknyttet vores uddannelseskonsulent, som støtter og vejleder dig gennem forløbet.
 • Vi kan tilbyde engagerede og velkvalificerede oplæringsvejledere og oplæringsansvarlige.
 • Vi lytter til dine særlige ønsker og behov.
 • Du vil hver uge mødes med de andre elever der er i oplæring, til enten undervisning eller emnebog.
 • Hos os har du kun en weekendvagt i hver praktikperiode, når du er i oplæring indenfor kommunen.


Optagelseskrav

 • Er du under 25 år skal du have gennemført eller være i gang med grundforløb 2 til Social- og sundhedsassistentuddannelsen.
 • Er du over 25 år kan du starte uddannelsen med grundforløb 2 og blive ansat af Halsnæs Kommune, såfremt du opfylder adgangskravet til GF2 (RKV fra SOSU H bedes vedlagt ansøgning)
 • At du har bestået Social- og sundhedshjælperuddannelsen, med dansk på D-niveau og naturfag på E-niveau.
 • Du kan fremvise opholds- og arbejdstilladelse, hvis du ikke er dansk statsborger.
 • At du kan fremvise en acceptabel straffeattest.

Om dig

 • Du er interesseret og engageret i sygepleje og omsorg.
 • Du er nysgerrig og har lyst til at udvikle dig.
 • Du er mødestabil og ansvarsfuld.
 • Du er god til at reflektere og kommunikere.
 • Du kan fremvise en acceptabel straffeattest.


Hvad skal jeg vedhæfte min ansøgning?

 • Motiveret ansøgning.
 • Opdateret CV.
 • Grundforløbsbevis, hvis du har bestået Grundforløb 2 tidligere.
 • Social- og sundhedshjælperbevis, hvis du er uddannet Social- og sundhedshjælper.
 • Arbejds- og opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk statsborger.
 • Hvis du er over 25 og søger optagelse på uddannelsen med opstart af Grundforløb 2, så skal du have bestået dansk og matematik med min. 02 i Folkeskolen.
 • En friskindhentet straffeattest.

Hvis du vil vide mere om det at være SSA-elev i Halsnæs kommune, så kan se mere på vores hjemmeside Bliv elev.


Ansættelsesvilkår

Som elev er du under uddannelse 37 timer om ugen. De vil være primært ligge i dagtimerne, men der vil også forekomme aften- og weekendvagter i oplæringsperioderne. Ansættelsen er tidsbegrænset, det vil sige, at du er ansat så længe uddannelsen varer.

Du kan blive ansat på følgende måder

 • Du er under 25 år og du får ordinær elevløn under uddannelsen fra din ansættelse begynder i Halsnæs Kommune. Du skal selv søge optagelse på grundforløb 2 via SOSU H og er dermed ikke ansat af Halsnæs kommune under grundforløbet.
 • Hvis du er over 25 år og bor i kommunen, kan du ansættes af Halsnæs Kommune med både Grundforløb 2 og hovedforløbet, med voksenløn helt fra uddannelsens start. Her skal du have søgt optagelse på Grundforløb 2 hos SOSU H og kunne dokumentere med dit optagelsesbrev fra SOSU H.


Yderligere oplysninger

Du kan læse mere om uddannelsen og den mange muligheder her på SOSU H hjemmeside

eller på se på vores hjemmeside Bliv elev.


Kontakt

HR-konsulent Berit Heger tlf. 2152 3490 eller Uddannelseskonsulent Maj Oryé på telefon 2933 5071.

Vi modtager ansøgninger og afholder samtaler løbende (hver måned).


Om Halsnæs Kommune

Halsnæs er ikke som alle andre. Halsnæs byder på rå, nærværende og autentiske oplevelser i Kongernes Nordsjælland, der giver enestående muligheder for at udfolde sig. Halsnæs er ikke for fint, og det føles ægte. I Halsnæs byder vi folk indenfor i en afslappet stemning, hvor alle kan deltage og være sig selv.

Halsnæs Kommune er en moderne og rummelig arbejdsplads i stadig forandring. Vi er en røgfri arbejdsplads fra 1. august 2020. Læs mere om Halsnæs Kommune på www.halsnaes.dk eller på vores LinkedIn-profil. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Frist:

31-05-2023 23:59:00

Kontaktperson:

HR-konsulent
Berit Heger
+4521523490

Telefonnummer:

+45 21 52 34 90

Kontaktperson:

Uddannelseskonsulent
Maj-Britt Parsberg Orye
+4529335071

Ansættelsessamtaler:

Afholdes løbende

Stillingsbetegnelse:

Social- og sundhedsassistentelev

Ugentlig arbejdstid:

37 timer

Lokation:

Rådhuspladsen 1, 3300, Frederiksværk