Storm giver risiko for forhøjet vandstand

Publiceret 20-12-2023

Fredag er der varslet forhøjet vandstand i Roskilde Fjord og Isefjorden.

DMI har varslet storm torsdag og fredag. Der er derfor også varslet forhøjet vandstand i Isefjorden og Roskilde Fjord fredag den 22. december 2023.

På nuværende tidspunkt lyder varslet på mellem 140-180 centimeter over normalt niveau.

Den forhøjede vandstand kan give problemer på lavtliggende matrikler særligt i området ved Sølager. Det drejer sig overordnet set om området vest for Søgræsvej og syd for St. Karlsmindevej. Berørte husejere i dette område har fået direkte besked i e-boks.

Har du hus eller sommerhus i det nævnte område eller andre lavtliggende bygninger ud mod havet, bør du overveje at sikre din ejendom.

Hvad kan du gøre

  • Vurdere, om dit hus er i fare for at blive oversvømmet. Følg med i prognoserne hos DMI. Link til DMI.
  • Sikre dit hus mod indtrængen af vand, hvis du bor i et berørt område
  • Placere sandsække ved husets indgangsdøre - se information nedenfor
  • Sikre værdier inde i huset, hvis der trænger vand ind.

Hvor kan du hente sand

Halsnæs Kommune stiller sand og sandsække til rådighed, hvis du har brug for det.
Du kan afhente sand og sække her:

  • I containeren på parkeringspladsen ved Sølager Strand Camping, Kulhusvej 2.
  • På p-pladsen ud for Syrevej 13 i Frederiksværk (kan hentes fra torsdag den 21. december)

Du skal selv sørge for opfyldning og placering af sandsække. Medbring gerne egen skovl.

Det vil også være muligt at afhente plast til at dække af med. Medbring gerne egen hobbykniv til at skære plasten.

Hvor kan du følge med

Halsnæs Kommune følger løbende situationen og kommunikerer ud, når der er relevant nyt.
Du kan følge med i opdateringer om situationen her: